Privacy

1. Inleiding

Stichting Komma respecteert uw privacy. Stichting Komma behandelt alle persoonlijke informatie die wij over of van u krijgen vertrouwelijk. Persoonsgegevens verwerken wij ook altijd volgens de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van die AVG is Stichting Komma, gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12, 1083 BV Amsterdam, verwerkingsverantwoordelijke.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd of gegevens die iets over die persoon zeggen. In dit Privacy Statement informeren we u over welke gegevens we verwerken, met welk doel, op welke juridische grondslag, welke rechten u daarbij heeft en hoe u die kunt uitoefenen. Daarbij wordt onder verwerken verstaan alles wat we met de persoonsgegevens kunnen doen, zoals opslaan, versturen, opnemen in documenten etc.

 

2. Doel

Stichting Komma verwerkt persoonsgegevens om haar statutaire doelstelling te realiseren.

 

De doelstelling van Stichting Komma is bij te dragen aan de herinnering aan uitbehandelde ouders door middel van verschillende initiatieven in de ruimste zin van het woord, zulks met inachtneming van het Beleidsplan.

 

Het beleidsplan treft u hier.

 

3. Soort gegevens

Stichting Komma verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Naam, postadres, woonplaats;
– Geboortedatum;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– BSN-nummer; en
– IP-adres (als u onze website bezoekt).

Deze persoonsgegevens verwerkt Stichting Komma omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

4. Grondslag

Stichting Komma verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslag van:

– een wettelijke verplichting;

– uitvoering van een overeenkomst met de geïnterviewde uitbehandelde ouder; of

Deze grondslagen zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgenomen als rechtmatige gronden voor gegevensverwerking.

5. Delen en doorgifte

Stichting Komma deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk op grond van een wettelijke plicht dan wel voor de dienstverlening van Stichting Komma.

 

Voor zover Stichting Komma een derde partij dient in te schakelen die persoonsgegevens dient te verwerken, zal met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten worden, waardoor die partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

 

6. Beveiliging

Stichting Komma hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Stichting Komma hiervoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals ICT toeleveranciers, zal Stichting Komma hierover in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen.

7. Bewaartermijn

Stichting Komma bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

8. Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht op inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming. Een verzoek daartoe kunt u sturen aan Michel de Hond, michel@stichtingkomma.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter controle een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Stichting Komma neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

9. Website

Op de website van Stichting Komma zijn ‘knoppen’ opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te kunnen delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Stichting Komma houdt geen toezicht op hoe die sociale media uw persoonsgegevens verwerken en is ook niet verantwoordelijk voor het handelen door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.

Om het gebruiksgemak van de website van Stichting Komma te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website wordt geplaatst op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone.

Stichting Komma maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Stichting Komma verkocht aan derden. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Stichting Komma plaatst geen tracking cookies.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

10. Tot slot

 

Stichting Komma kan de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website, www.stichtingkomma.nl, gepubliceerd.

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met michel@stichtingkomma.nl. In het geval van een klacht kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Dit Privacy Statement is op 5 november 2020 voor het laatst gewijzigd.